KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME

GÖREVLERİ :

 

A) Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler

       1) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,

 2) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

 3) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,

 4) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,

 5) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,

 6) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,

 7) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 8) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

 9) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,

10) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,

11) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,

12) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

13) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

14) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,

15) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,

16) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,

17) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,

18) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,

19) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,(Halen yürütülmekte olan projeleri de yürütmek)

20) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,

21) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.

22) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

23) İç kontrol ve ön mali kontrol düzenleme ve uygulamalarını yapmak

24) Vatandaş odaklı yönetimin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

25) İdarenin geliştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmalar esnasında iç denetçilerle iş birliği yapmak

26) Yönetim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

27) Hizmet standartlarını belirlemek ve geliştirmek

28) İş ve karar süreçlerini gözden geçirmek, büroksi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına yönelik tedbirler almak

29) İl Millî Eğitim Müdürünün vereceği iş ve işlemleri yapmak

 

 


PERSONEL ADI  GÖREVİ
Fatih Mehmet DİNÇ Şef
Ramazan ÇOBAN Bilgisayar İşletmeni
Murat SARIEL Mühendis
Samed ARSLAN VHKİ
Yasin ATASAYAR Memur
Hasret AKSOY Memur
ALİ DÖNMEZ  Şef
Saadettin AYDOĞAN Memur
Sultan GÜNEŞER Memur
Veli TEMİZYÜREK VHKİ     
Mustafa Can HİÇYILMAZ         ARGE/Projeler
Melike Sevde KAPLAN ARGE/Projeler
Recep KURTOĞLU ARGE /Strateji
Bekir TORLAK ARGE/ Büro

                                                                           

Şube Müdürü : Uğur ERDEM (Kamu Zararı)

Şube Müdürü : Ali ÖZDEMİR (Bütçe)

Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. B Blok No39 71100 Merkez/KIRIKKALE - Valilik Binası 0 (318) 224 61 04 / 224 61 06 / 224 61 07 / 224 61 08 / 222 01 33 / 222 01 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.