KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"Mesleki yeterlilik zenginleştirilip geliştirilirse bu zenginlik öğrenciye de yansıyacaktır" 

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, "Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini zenginleştirip geliştirmeleri sayesinde öğrencilerin de bilgi düzeylerinin yükselmesi sağlanacak ve aynı zamanda da bir okul kültürü de oluşacaktır." dedi.

Kırıkkale'de Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu Başkanlığında okullarda ve diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ve personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Okul Temelli Mesleki Gelişimle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Millî Eğitim Müdürü Telefoncu, "Okul Temelli Mesleki Gelişim bilgilendirmeleri sayesinde öğrenci, öğretmen, okul ve velilerde önemli kazanımlar elde edilmektedir. Bu nedenle her meslektaşımın diğer meslektaşları ile iş birliği yapmaları, birlikte öğrenmeyi esas almaları, fikirlerini paylaşmaları ve başarılı uygulamaları örnek almaları, mesleki gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Böylece öğretmenlerin özgüven ve öz saygınlığının artması, kendilerini çalışmalarında ve gelişimlerinde daha değerli ve desteklenmiş hissetmeleri sağlanmış olacaktır. Okul Temelli Mesleki Gelişim sayesinde ayrıca öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini zenginleştirip geliştirerek öğrencilerin bilgi düzeylerinin yükselmesinin yanı sıra bir okul kültürü de oluşmaktadır." dedi.

Telefoncu, Okul Temelli Mesleki Gelişimin okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini desteklediğini ve etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütününü kapsadığını belirterek, şunları söyledi:

" Okul Temelli Mesleki Gelişim, mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim modelini kendisinin oluşturması, hazırladığı mesleki gelişim planının uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde öğretmene yol haritası sunması bakımından önem taşımaktadır. Okul Temelli Mesleki Gelişim sayesinde okuldaki insan ve materyal kaynakları etkin biçimde kullanılarak öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması, öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılması, öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli meslektaşlarına rehberlik etmeleri, öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşımlar konusunda daha bilinçli duruma gelmeleri ve okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe fayda sağlaması beklenilmektedir. Okul gelişim planı içerisinde okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, vizyonu ve misyonu dikkate alınır. Bütün okullar aynı sistemin birer parçası olsalar bile içinde bulunduğu çevre koşullarındaki farklılıklar ve değişen öğrenci ihtiyaçları nedeniyle her okulun mesleki öğrenme ihtiyacı ve gelişim planları birbirinden farklı olacağı da unutulmamalıdır."

Öğrencilerin eğitim sürecinde aile faktörünün önemine de değinen Telefoncu, "Okulun ve öğrencilerin etkin gelişimi aileler göz ardı edilerek gerçekleştirilemez. Velinin eğitim sürecine katılımı olumlu bir okul kültürünün oluşması ve yapılan çalışmaların kalıcılığı açısından önemlidir. Bu katılımın ne düzeyde ve nasıl olacağı önceden yapılacak planlamalar ile gerçekleştirilir. Okul müdürünün, öğretmenin ve velilerin öğrencilerin öğrenme gelişimlerini sağlamak için oluşturdukları bu destekleyici bağlar, başarılı bir okul-aile iş birliği ile gerçekleşir. Okul Temelli Mesleki Gelişim çalışmaları, velilerin okulda öğrenme ve öğretme süreçlerinin geliştirilmesi için gösterilen çabalar konusunda farkındalıklarının oluşmasında ve bu konuda ihtiyaç duyulan katkıları sağlamada yönlendirici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme toplantısına, Telefoncu'nun yanı sıra Şube Müdürü Muhammet Yılmaz ile okullarda görev yapan okul yöneticileri katıldı.

Toplantı, merak edilen soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.

04-01-202304-01-202304-01-202304-01-2023

Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. B Blok No39 71100 Merkez/KIRIKKALE - Valilik Binası 0 (318) 224 61 04 / 224 61 06 / 224 61 07 / 224 61 08 / 222 01 33 / 222 01 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.