KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVİMKALE'M GÜNLÜKLERİ ŞARTNAMESİ

KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVİMKALE'M GÜNLÜKLERİ ŞARTNAMESİ

KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EVİMKALE'M GÜNLÜKLERİ ŞARTNAMESİ   AMAÇ:     Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilen Pandemi (Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar) ile beraber ülkemiz de bu karara uymuş ve Millî Eğitim Bakanlığımız 16 Mart 2020'den itibaren önce ara tatili öne çekmiş sonra da uzaktan eğitime geçmiştir. Bu süreçte tüm kademelerde öğrencilerimizin yazdığı günlüklerden seçilecek olanları kitaplaştırmak.   ETKİNLİĞİN DAYANAĞI:   1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.   KAPSAM:   Merkez il ve merkez ile bağlı ilçelerdeki resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencileri.   Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının sağlanması için Millî Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbir alınır. Bu konuda okullar Millî Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur.   ETKİNLİĞİN TÜRÜ:   Günlük yazma   KONU:   Uzaktan Eğitim sürecinde Kırıkkale'deki tüm ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin günlük tutmaları.   KATILMA KOŞULLARI:   Etkinliğe merkez il ve merkez ile bağlı ilçelerdeki resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencileri katılacaktır.    Günlükler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren oluşturulan günlüklerden oluşmalıdır.   Günlükler, günlük formunda yazılmalı ve günlük türünün unsurlarına uygun olmalıdır.   Öğrenciler günlükleri kendi el yazıları ile hiç kimseden yardım almadan yazmak zorundadır.   Öğrenciler kendi el yazıları ile yazdıkları günlükleri okula teslim etmelidir.   Günlükler bir hitap sözcüğü ile başlamalıdır (Sevgili Günlük, Merhaba Günlük vb.).   Günlükler en az yirmi cümleden oluşmalıdır.   Günlüklere mutlaka tarih yazılmalıdır.   Öğrenciler, günlüklerini duygularını katarak günün kısa bir özetini yaparak yazmalı, günlüklerinde çok özel bilgilerin, sırların olmamasına özen göstermelidir.   Her öğrenci bir tane günlük yazısıyla ve rumuzla katılmalıdır.   Öğrencilerin yazdıkları günlüklerden Seçici Kurul tarafından seçilen günlük, yine Seçici Kurul tarafından A4 boyutunda Times New Roman karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralığında Word programında düzenlenmeli ve hem öğrencinin kendi el yazısıyla yazdığı orijinal eser olan günlük hem de bu günlüğün Word programıyla düzenlenmiş hâli Millî Eğitim Müdürlüğüne okul tarafından teslim edilmelidir.   Seçilen eserler kitap hâline getirileceği için Word formatında yazılmış olan eser bir zarfın içine konulmalı ve CD'ye yüklenmelidir.    Seçilen eserler Millî Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesine elden teslim edilecektir.   Günlüklerin okulların Seçici Kurullarında değerlendirilmesi ve kitap hâline getirilmesi Millî Eğitim Bakanlığının takvimine uygun olarak belirlenecektir.    Her okul, kendi öğrencilerinin yazdığı günlüklerden Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak olan Evimkale'm Kırıkkale Öğrenci Günlükleri kitabında yer alması için yalnızca bir günlük yazısı seçecektir.    Her okul, Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak olan Evimkale'm Kırıkkale Öğrenci Günlükleri kitabında kendi okulunu temsilen yer alacak olan öğrenci günlüğünü, okullarındaki öğretmenlerden oluşturacağı bir Seçici Kurul ile belirleyecektir.   Okullar Evimkale'm Kırıkkale Öğrenci Günlükleri kitabında yer almasını uygun bulduğu günlüğü, okulların açıldığı ilk haftanın son günü mesai bitimine kadar elden teslim etmek zorundadır.   Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) Millî Eğitim Müdürlüğü değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir.   Bu şartnameyi Millî Eğitim Müdürlüğü yürütür.   OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:     Evimkale'm Kırıkkale Öğrenci Günlükleri etkinliğini öğretmen ve öğrencilerine duyurmak ve etkinliğe yeterli sayıda öğrenci katılımını sağlamak.   Okulların açıldığı ilk hafta kendi okullarındaki öğretmenlerden bir Seçici Kurul oluşturmak.   Seçici Kurul tarafından seçilen, öğrencinin kendi el yazısıyla yazdığı günlüğün, yine Seçici Kurul tarafından bu şartnamede belirlenen esaslara uygun bir şekilde Word programında yazılmasını sağlamak.   Kendi okullarındaki Seçici Kurul tarafından Evimkale'm Kırıkkale Öğrenci Günlükleri kitabında yer alması için seçilmiş olan öğrenci günlüğünün, okulların açıldığı ilk haftanın son günü mesai bitimine kadar Millî Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesine elden teslimini sağlamak.           MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER:     Evimkale'm Kırıkkale Öğrenci Günlükleri etkinliğini okullara duyurmak.     Her okuldan seçilecek olan bir adet günlük yazısından oluşan Evimkale'm Kırıkkale Öğrenci Günlükleri kitabını oluşturmak.   30-03-2020      

Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. B Blok No39 71100 Merkez/KIRIKKALE - Valilik Binası 0 (318) 224 61 04 / 224 61 06 / 224 61 07 / 224 61 08 / 222 01 33 / 222 01 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.