KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL DIŞI ÖĞRENME

     Eğitim alanında yapılan reformlarla birlikte, öğrenme-öğretme faaliyetleri bugün yeni anlamlar kazanmıştır. Artık eğitim faaliyetlerinde kullanılan yöntem ve teknikler değiştiği gibi faaliyetlerin yapıldığı yerler sadece sınıf içi ortamlar olmaktan da çıkmıştır. Bu da okul dışı öğrenme ortamları kavramını gündeme getirmiştir. Okul dışı öğrenme ortamları, öğrenmenin bireysel bir faaliyet olarak sadece sınıf içinde değil, yaşamın her alanında gerçekleştirilebileceği tezine dayanır. Uygulama alanları olarak ise formal öğrenmeye destek olabilecek her türlü öğretim ortamını öngörür. (Lâçin Şimşek, 2011).[1]

     Milli Eğitim Bakanlığımızın "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu alanların "Okul Dışı Öğrenme Ortamı" olarak daha etkin kullanılması için çalışma başlatıldı.

     Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08.02.2019 tarihli 2830032 sayılı "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" konulu resmi yazıya göre "2023 Eğitim Vizyonu"nda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedef'in 2. Eyleminde; "Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır." denilmekte ve Ortaöğretim Temasında yer alan "Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi? Sağlanacak" şeklindeki 2. Hedef'in 3. Eyleminde ise; "Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır." hükümleri çerçevesinde ilimiz okul dışı öğrenme ekibi tarafından Okulum Kırıkkale Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile ilgili site hazırlandı.

     Daha öncesinde ekibimiz ilimizin merkez ve bütün ilçelerinde Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile ilgili tespit çalışması yapmış ve elde ettiği bilgileri Okulum Kırıkkale çatısı altında bir araya getirmiştir. Çalışma neticesinde ilimizde birçok okul dışı öğrenme ortamı tespit edilmiş; bu ortamlardan ilimizde okul, öğretmen ve öğrencilerimizin yararlanması uygun görülmüş ve tavsiye edilmiştir. Konu ile ilgili desteğe ihtiyaç duyulması halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bünyesindeki ekipler hazır bulunmaktadır.

 

 

 


[1] Laçin Şimşek, C. (2011) Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Pegem Akademi

Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. B Blok No39 71100 Merkez/KIRIKKALE - Valilik Binası 0 (318) 224 61 04 / 224 61 06 / 224 61 07 / 224 61 08 / 222 01 33 / 222 01 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.