KIRIKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞIMIZCA EĞİTİM VE AHLAK KONGRESİ DÜZENLENECEKTİR

BAKANLIĞIMIZCA EĞİTİM VE AHLAK KONGRESİ DÜZENLENECEKTİR

Değerli Araştırmacı,

Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirtildiği gibi ".......ahlak ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesi ve öğretilmesi" işi, millî eğitimin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle eğitimde başarının ölçüsü olarak sadece sınav sonuçları alınamaz. Yapılan bu türden değerlendirmelerin sonucu olarak toplumun geldiği nokta ortadadır. Bu nedenle eğitim sistemi insanı ontolojik ve epistemolojik açıdan yeniden ele alarak, millî ve manevi değerlerimize uygun bir ahlak anlayışı ile taçlandırmalıdır. Mevcut eğitim anlayışı çift kanatlı eğitim paradigmamızın ço