YÖNETİCİ ATAMA İTİRAZ SONUCU KESİN EK-1 PUANLARI
Kimlik No :